Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Termomodernizacja budynku
Komendy Powietowej Państwowej
Straży Pożarnej w Choszcznie,
ul. Chrobrego 6