Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie

ul. Bolesława Chrobrego 6
73-200 Choszczno
woj. zachodniopomorskie
centrala
tel.: 95 768 9800,
fax: 95 768 9818,
e-mail: kp.choszczno@szczecin.kwpsp.gov.pl


Pozostałe numery:

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP

95 768-9800

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

95 768-9819
95 768-9815

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP

95 768-9820

Z-ca Dowódcy JRG PSP

95 768-9824

Dowódca Zmiany JRG PSP

95 768-9825

Stanowisko ds. organizacji i kadr

95 768-9826

Stanowisko ds. kwatermistrzowskich

95 768-9821

Stanowisko ds. finansów

95 768-9821

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

95 768-9810

Zarządzanie Kryzysowe Starostwa Powiatowego

95 768-9830